Saturday, September 09, 2006

The difficult life of the photographer / La difícil vida del fotógrafo

No comments: